Adopt a Bee – Get honey for free

Vi tänker globalt och agerar lokalt!

Bi-fadder – Ett medvetet val

 bi-HAPPY erbjuder ett spännande och nytänkande tillskott i ditt företags miljöpolicy och CSR arbete – fadderskap av bikupor eller trädgårdar för biologisk mångfald! Låt ert företag bli fadder åt ett valfritt antal bikupor eller en oas för vildbin och människor på er terrass eller innergård och utplacering sker på företagets egna områden.

Bli fadder till bikupor i Landskrona!

Att vara bi-fadder är ett enkelt och väldigt naturligt sätt att värna om vår miljö och dess artrikedom.

Bikuporna placeras på tak, mark, terrass, eller i parker, skogsdungar, ängar och andra möjliga platser. All skötsel och underhåll ingår och överskott av honung levereras i glasburkar som görs av OIKOS Community, som har kupor och apiarier i Lund och Landskrona.

Det här ingår i fadderskapet:

 • Kupa och bin (egen logga på kupan).
 • Skötsel och underhåll – Självklart sköter Honungsbiet om allt som har med själva biodlingen och honungshanteringen att göra.
 • Fadderskapsbevis – Ett bevis för att ni gör något konkret för att värna om miljön och biologisk mångfald.
 • Banner länkad till text att användas på webbplats och i annan kommunikation.
 • Möjlighet att delta vid kupan.
 • Honung levererad i glasburkar – 5 kg honung per år utöver det som bina själva behöver för sin övervintring.
 • En föreläsning till personalen om bin och biodling.
 • Leasingavgift/år: för (2/4 st. Plexi-kupan) 6 000 kr
 • Leasingavgift/år: för (8 st. st. Plexi-kupan) 8 000 kr
 • Avtal gäller för 3 år
 • Därefter finns möjligheter att förnya avtalet med en leasingavgift/år för(2/4 st. Plexi-kupan)  6000 kr eller  med en leasingavgift/år för(8 st. st. Plexi-kupan)  8 000 kr

Första året 60 000 kr, år 2, 40 000 kr och år 3, 20.000 kr. Efter det tar OIKOS Landskrona över projektet.

Prislista, startpaket för företag:

2 st. Komplett Plexi-kupan  med bin (Buckfast): 14 000 kr
4st. Komplett Plexi-kupan  med bin (Buckfast): 19 000 kr
8 st Komplett Plexi-kupan  med bin (Buckfast): 26 000 kr

Adopt a Bee - Get honey for free
Adopt a Bee – Get honey for free
Adopt a Bee - Get honey for free
Adopt a Bee – Get honey for free