Etikett till den stora honungsburken från Bi-Happy som är producerad av Brunnshög Bigård i Lund 2015

Etikett till den stora honungsburken från Bi-Happy som är producerad av Brunnshög Bigård i Lund 2015

Etikett till den stora honungsburken från Bi-Happy som är producerad av Brunnshög Bigård i Lund 2015