Rundabordssamtal om antiziganism

Rundabordssamtal om antiziganism 🗓 🗺

2014-11-17 Romska sektionen 0

Rundabordssamtal om antiziganism

19 november i Stockholm.

Med på mötet finns också ett tjugotal svenska aktörer, bl a romska
organisationer, statliga myndigheter och MR-organisationer.

Romska sektionen
Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län, Svealand, Sverige Karta