PFC LIVE

PFC LIVE

2014-09-03 OIKOS Landskrona 0

Vad vill vi?

Vi vill inspirera människor att engagera sig i PFC och sprida projektet i Skandinavien. Vårt huvudsakliga fokus ligger på att engagera och stötta unga att starta band och spela i PFC:s ”anda” – Musik för en bättre värld, ge dem möjlighet att uppträda inför publik, låta intäkterna bidra till att finansiera en musikskola i Gambia och därmed bidra till att ge unga i en annan del av världen förutsättningar för ett rikare liv.

Vad kan du göra?

Det  finns massor av sätt som du kan bidra på.

Här är några exempel:

  • Som medlem bidrar du till att sprida engagemanget för PFC.
  • Som crew hjälper du till vid olika events som PFC Sweden anordnar, så som PFC Day eller lokala konserter ute i bostadsområden.
  • Som samarbetspartner. Föreningar, skolor, organisationer.
  • Som band/musikgrupp. Starta en grupp och gå med i projektet eller engagera det band du redan spelar i.
  • Som sponsor hjälper du oss att finansiera projektet i sin helhet eller gå in och stötta valda delar.
  • Genom donationer bidrar du med vad du vill till att finansiera musikskolan i Gambia.

Kom gärna själv med förslag till hur du kan hjälpa oss att bidra till en bättre värld.

Kontaktuppgifter

Modou Joof, projektledare
pfcswedenpl@gmail.com
0709-494963

Maria Månsson, projektadministratör
pfcswedenpa@gmail.com
042-385615

Folkuniversitetet

Här hittar du mer information om PFC och PFC Sweden!

facebook.com/PFCSweden
playingforchange.com
playingforchange.org

Hämta PDF #1

Hämta PDF #2