Odla i Lund

Välkommen till stadsodlingen på Brunnshög

Varför stadsodling?

Maten står för en stor del av vår klimat- och miljöpåverkan. Genom att öka den småskaligt producerade maten i eller nära tätorten kan transportbehov och insatsenergi för matframställning minskas radikalt.
Odla i Lund erbjuder odlingslotter, växthus för odling, men även kurser, studiebesök och workshops.
Odla i Lund är ett stadsodlingsprojekt som drivs av Lunds kommun med hjälp av delegationen för hållbara städer. Vi har tillgång till marken som längst till och med 2017.

Varför Brunnshög?

Stadsodlingsprojektet är en del av satsningen på Brunnshög, en ny stadsdel som skall ligga i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling. Här skall bland annat finnas möjlighet att pröva nya lösningar för allt från byggnadsteknik till mötesplatser. Brunnshög kommer att växa upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och skall på sikt ge plats för cirka 50 000  boende och sysselsatta.

  • Här förenas många engagerade stadsodlare av intresse för odling och miljöfrågor.
  • Vi odlar EKOLOGISKT, enligt Lunds kommuns miljöpolicy för koloni- och odlingslotter. Läs mer: www.lund.se/koloni
  • Du är välkommen att besöka växthuset under bemannad tid.
    De som odlar i växthuset måste först delta i våra kurser om växthusodling.
  • Sällskapsdjur i koppel är välkomna.
  • Tänk på att bara den som har odlat får skörda!

På vår hemsida finns aktuell information samt länk till vår Facebooksida: www.lund.se/odlailund