Fysisk aktivitet på Recept (FaR®)

fysisk aktivitet på recept (FaR®)

OIKOS Community är godkänt som organisation av Region Skåne för att arbeta med Fysisk aktivitet

Allt fler får numera recept på fysisk aktivitet. Promenader i grupper är ett utmärkt läkemedel …