Lär av varandra

Sommaren 2013

– Ett ungdomsinitiativ från OIKOS Community

lär av varandraFör att förändra den egna närmiljön i Landskrona
Ungdomsinitiativ är Romska ungdomarnas egna projekt, med vars hjälp de kan skapa nya sätt att vara verksam eller förändra saker och ting i sin närmiljö. Förutom för dem som utför dem, är Lär av varandra även alltid till nytta för andra människor eller samhället.