Vi bistår projekt och volontärarbete!

Aktuella projekt:

European Youth Week 2019, Landskrona 3-5 maj

Nyheter

Hugin och Munin ger inte upp

Till samtliga aktörer och organisationer som driver aktiviteter med Tia medel i Helsingborg OIKOS Community* inleder ett samarbete med Mångkulturellt Center i Helsingborg inom ramen för det projekt Länsstyrelsen tilldelat[…]

Read more
2020-02-01 0
OIKOS studiebesök Malmö
Glad Sommar!

Sommaraktiviteter Integration De Luxe

Ansökan om kortare insatser från juli till augusti 2019 Bakgrund och behov Det är glädjande att Länsstyrelsen erbjuder visst stöd, såsom nu sommaraktiviteter, till föreningar och organisationer inom civilsamhället som[…]

Read more
2019-06-01 0

Mångfald och värdegrund

De olika verksamheterna inom OIKOS Community byggdes från början upp på den etniska och sociala mångfalden som speglar dagens samhälle.

Arbetet bedrivs i former som ger möjligheter för var och en att utvecklas utifrån sina egna personliga förutsättningar, oberoende av ovidkommande hänsyn till kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Mänskliga rättigheter

Vill du engagera dig och hjälpa Asylsökande och nyanlända i Landskrona.

Läs mer

Klimat och miljö

Till dig som som funderar på att engagera dig i ODLA i Lund.

Läs mer

Kultur i det hållbara samhället

Vill du bli volontär och stödja våra kulturevenemang?

Läs mer

Fysisk aktvivitet i Coronatider

OIKOS Community arbetar för att stärka personer som riskerar utanförskap, erbjuda verktyg som ökar möjligheterna att på alla plan bli delaktiga i vårt demokratiska samhälle, och därmed även stärka det civila samhället.

Drop in, speciellt för dig som är asylsökande som bor i ett anläggningsboende (ABO) eller i sitt eget boende (EBO) i Helsingborg och har behov av information om hälsa samt om COVID-19.

Inlöparna, spring eller promenera

I samarbete med Hej Främling!

Anmälan via telefon 0704869552, via WhatsApp eller registrera dig genom att fylla i ansökan som finns på följande sida https:www.oikoscommunity.org

Alla är välkomna!

Tid & plats

Tisdagar

Terasstrapporna, stortorget 17, HELSINGBORG

STARTDATUM/TID: 2020-05-12 KL. 17:00 
SLUTDATUM/TID: 
2020-07-28 KL. 17:00

Kontakt  & anmälan

JULIO SAAVEDRA DUARTE
julio.saavedr@oikoscommunity.org
anmälan
info@oikoscommunity.org

 

Drop in & digital information för asylsökande

Fika hos oss online

OIKOS Community arbetar för att stärka personer som riskerar utanförskap, erbjuda verktyg som ökar möjligheterna att på alla plan bli delaktiga i vårt demokratiska samhälle, och därmed även stärka det civila samhället.

Drop in, speciellt för dig som är asylsökande som bor i ett anläggningsboende (ABO) eller i sitt eget boende (EBO) i Landskrona och har behov av information om hälsa samt om COVID-19.

Aktiviteter utomhus, minigolf, promenader, guidade visningar Landskrona museum (små grupper)mm.

Anmälan via telefon 0704869552 eller via WhatsApp.

Vi har olika aktiviteter som svenska språket och samhällskunskap, kurser om föräldraskap och jämställdhet för att utvidga ditt sociala nätverk, få nya vänner och erfarenheter. Föreningen kan hjälpa dig också exempelvis med praktiska saker så som kontakt med myndigheter, fylla i blanketter mm.

Alla är välkomna!

Tid & plats

Tisdagar

Rådhustorget, bredvid rådhuset, landskrona

STARTDATUM/TID: 2020-05-20 KL. 14:00
SLUTDATUM/TID: 
2020-06-30 KL. 14:00

Kontakt & anmälan

Julio saavedra duarte
julio.saavedr@oikoscommunity.org
anmälan
info@oikoscommunity.org

 

Föräldraskap & jämställdhet

OIKOS Community arbetar för att stärka personer som riskerar utanförskap, erbjuda verktyg som ökar möjligheterna att på alla plan bli delaktiga i vårt demokratiska samhälle, och därmed även stärka det civila samhället.

En kurs om föräldraskap och jämställdhet för att utvidga ditt sociala nätverk, få nya vänner och erfarenheter. Föreningen kan hjälpa dig också exempelvis med praktiska saker så som kontakt med myndigheter, fylla i blanketter mm.

Föräldraskapskursens upplägg omfattar 10 möten under månaderna maj t.o.m. juli 2020, samt ett eget upplägg för den parallella barnverksamheten:

Drop in, speciellt för dig som är asylsökande som bor i ett anläggningsboende (ABO) eller i sitt eget boende (EBO) i Helsingborg och har behov av information om hälsa samt om COVID-19.

Anmälan via telefon 0704869552 eller via WhatsApp.

Alla är välkomna!

Tid & plats

Måndagar

Gasverksgatan 17, Helsingborg

STARTDATUM/TID: 2020-05-12 KL. 14:00 
SLUTDATUM/TID: 
2020-07-28 KL. 14:00

Kontakt & anmälan

Julio Saavedra Duarte
julio.saavedr@oikoscommunity.org
Anmälan
info@oikoscommunity.org

 

OIKOS TIA-insatser i Landskrona 

I enlighet med vårt syfte riktar våra primära insatser för asylsökande in sig främst på Samhällsinformation och även på Hälsa, samt i mindre utsträckning på arbetsmarknaden.

Satsningen på hälsa i kombination med svenska och samhällsinformation har under detta projekt gjort kännbara framsteg. Dels har vi upplevt att våra deltagare visar att de når framsteg t.ex. är det gäller hälsa, de berättar själva, eller vi andra kommenterar det som är synbart. Många hakar på och har börjat ta våra små övningar på plats på allvar. De genomför även övningar hemma, och de lyssnar på vår råd på ett mer aktivt sätt. 

Vi har även gjort framsteg när det gäller språkutveckling. Vi kan föra samtal, där alla är med. Med tanke på att flera av våra deltagare aldrig gått i skola, är det ett väldigt lyft för dem. En del deltagare går parallellt på Albins Folkhögskola och tar med sig erfarenheter och frågor därifrån som vi tillsammans kan förklara och fördjupa.

Vi har kunnat konstatera att en hel del av ”våra” deltagare under en vecka nästan dagligen utnyttjar möjligheter till gemenskap språkstöd och lärande. De asylsökande är delvis de samma, som vi därmed träffar flera gånger per vecka.

Vår språkstödjande, informerande verksamhet går enligt våra egna och många deltagandes utsagor bra. Deltagarna, som har jämförelser från liknande verksamheter.

Vi är inställda på att nå långt i detta projekt. Vi har en basgrupp på OIKOS på våra tisdagsträffar, och en basgrupp som är delvis densamma, men större på Livsglädje, som kommer regelbundet på onsdagar.

Vi har dessutom en grupp om ca 10 personer som kommer från Albins och där flera av dessa varit hos OIKOS under årens lopp. Sedan har vi enstaka personer som kommer sporadiskt och därtill 2-3 volontärer, av vilka en del kommer ofta, andra sporadiskt och några som vi vet att vi kan få särskilt god hjälp av. En av dessa, lärare på en gymnasieskola, tog med sig en grupp från sin klass, som kunde berätta om sina år som asylsökande och sina erfarenheter och framtidsplaner.

Tid & Plats

Tisdagar 13:00-15:00 PÅ OIKOS COMMUNITY, Rådhusgatan 11 (mellan polisen och rådhuset).
ONSDAGAR 13:00-15:00 på Livsglädje.

För mer information kontakta vår pedagog

Eva Ericsson
evaericsson46@gmail.com

Efter Hugin & Munin på röstfiske

OIKOS Community har blivit beviljad aktivitetsbidrag Unga, EU och demokrati med syfte att öka kunskapen och stärka delaktigheten i EU-frågor.

Efter att med vårt MUCF-projekt Hugin och Munin på Röstfiske ha bidragit till att höja valdeltagandet i Landskrona 2018 samt en fortsättning med projektet Hugin och Munin siktar mot EU-parlamentet inför EU-valet 2019, har vi sedan därutöver genomfört olika aktiviteter under European Youth Week 2019. Vi har även deltagit i uppbyggnaden av det nya nätverket Tillsammans i Europa.

Tillsammans med flera av våra volontärer i de tidigare projekten vill OIKOS i Landskrona fortsätta med insatser för att ta tillvara på ungas engagemang och vilja att påverka politiken och sin vardag. I centrum för insatserna står naturligtvis Unga, EU och Demokrati.

Genom våra tidigare projekt kring röstandet har vi vunnit många nya medlemmar och volontärer och vi är glada över denna möjlighet att hålla diskussioner och aktiviteter på temat unga, EU och demokrati levande och verkligen befästa ungdomars uppfattning om att demokratin är viktig för oss i Sverige.

Genomförda EU aktiviteter under november-december 2019

Den 9 och 23 november, samt den 7 och 14 december. Hade vi i den nya OIKOS lokal i Rådhustorget frukost-och informationsmöten på den centrala marknadsplatsen i staden, framför våra egna lokaler.

Den 21 december hade vi en workshop om att vara ung i EU i och den 28 december visades informations filmer från EU och anordnades en paneldebatt som ledes av Sophie Molander i Cityidrotts lokal på Koppargården och som uppmanar till diskussion om EUs betydelse och möjligheter för unga i Landskrona.

Genom våra tidigare projekt har vi gjort oss kända i de särskilt relevanta stadsdelarna i samband med våra aktiviteter om just Unga och EU.

Länkar

EU & jag
https://europa.eu/learning-corner/eu-me_sv

Bifogade PDF-filer

Info för dig som vill bli volontär
bli-volontar_nc-01-18-811-sv-c.pdf
Mer info för dig som vill bli volontär
flyer_volontar-unga-dubbel.pdf

Kontakta oss

Huvudkontoret i Lund: Bytaregatan 6C, besöksadress: Bytaregränden. Postadress: Box 205 221 00 Lund. Lokalkontoret i Landskrona: Rådhusgatan 11, Landskrona.

Obligatorisk information *

Ditt namn *

Din epostadress *

Ämne *

Meddelande *

  

[recaptcha]

Internt

Några genvägar som kan underlätta för er som har konton på vår hemsida och/eller vår webbmail.