Vi bistår projekt och volontärarbete!

Aktuella projekt:

European Youth Week 2019, Landskrona 3-5 maj

Nyheter

European Youth Week 2019

Datum: 3 – 5 maj 2019 Tre events på tre olika publika platser i Landskrona för att uppmana unga att rösta i valet till Europaparlamentet: Fredag 3 maj från kl.[…]

Read more
2019-04-28 0

Kulturnatten

Kulturnatten i Landskrona Fredagen den 12 oktober mellan 18:00-20:00 öppnar vi på oikos community upp dörrarna för öppet hus med olika aktiviteter. Det blir en kväll med glädje och harmoni.[…]

Read more
2018-10-10 0

Hela Landskronamässan

Hela Landskrona sparkade igång Lördagen den 22/9-18 med en mässa för föreningar, som representerade sin verksamhet. Jag och Julio var på plats och vi hade jättekul och tyckte att mässan[…]

Read more
2018-09-28 0

Mångfald och värdegrund

De olika verksamheterna inom OIKOS Community byggdes från början upp på den etniska och sociala mångfalden som speglar dagens samhälle.

Arbetet bedrivs i former som ger möjligheter för var och en att utvecklas utifrån sina egna personliga förutsättningar, oberoende av ovidkommande hänsyn till kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Mänskliga rättigheter

Vill du engagera dig och hjälpa Asylsökande och nyanlända i Landskrona.

Läs mer

Klimat och miljö

Till dig som som funderar på att engagera dig i ODLA i Lund.

Läs mer

Kultur i det hållbara samhället

Vill du bli volontär och stödja våra kulturevenemang?

Läs mer

Hugin & Munin på nya uppdrag 

TIA-projekt Hugin och Munin på nya uppdrag. Landskrona, 2017-08-01 till 2018-05-31.

Som asylsökande kan du vända dig till oss på OIKOS Community för att få språkträning, rådgivning, och du kan också delta i vår kulturverksamhet med hela familjen eller i en kvinnogrupp.

Mer information: Facebook, www.oikoscommunity.org, info@oikoscommmunity.org

TIA-Program övriga dagar, se www.oikoscommunity.org för tid och plats.

Address

Rådhusgatan 11 (mellan polisen och rådhuset)

Kontaktpersoner

Julio Saavedra Duarte
julio.saavedr@oikoscommunity.org
Eva Eriksson
eva.eriksson@oikoscommunity.org

Relaterade länkar

Språkvän puls Arena
https://www.facebook.com/groups/1586893978242005

Hugin & Munin på röstfiske

Nulägesanalys

Det finns några områden i Landskrona där valdeltagandet är lågt i jämförelse med andra stadsdelar och andra städer i Skåne. I valdistrikten Norrestad,Dammhagen, Centrum och Norra förstaden var valdeltagandet 2014 ca. 13% lägre är Landskronas genomsnitt. Bland dessa finns utsatta områden som Karlslund och Öster som ligger inom Dammhagens valdistrikt.

Syftet med kommunikationen är att få fler att rösta i det allmänna valet den 9 september 2018. Eftersom Landskronas befolkning består av ca 23% av utrikes födda (kolla siffran, utländsk bakgrund kan ju vara flera generationer bakåt och då troligen ännu fler) och många nya svenskar har flyttat in i staden, är det viktigt att också tänka på språkaspekten. Liksom många unga svenskar i våra valda valdistrikt är en stor del av de utrikes födda förstagångsväljare som behöver lättläst och bra information om den demokratiska processen, om olika politiska alternativ, samt om när, var och hur man röstar. 
Kommunikationen kommer att stötta ett verksamhetsmål, som är att öka valdeltagandet i ovan nämnda områden. Kommunikationen kommer att fokusera på att nå de medborgare som rörs av projektet och ska bidra till att öka valdeltagandet.

Övergripande mål

Landskrona Röstar har som mål med sina aktiviteter att höja stadens valdeltagande med 8%. 
Kommunikation ska bidra till att målgruppen får ny eller ökad kunskap om demokratiprocessen, Sveriges politiska system och vikten av att rösta (kunskapsmål), det ska också bidra till att målgruppen ska rösta i det allmänna valet den 9 september 2018 (intentionsmål).

Uppföljning:
För att följa upp om målet är nått jämför vi valdeltagandets siffror från 2014 och 2018 från valmyndigheten.
I Landskrona Röstar medverkar samhällsengagerade organisationer inom folkbildning och föreningsliv med mycket och olika kompetenser.
Slutdatum för Landskrona Röstar är den 9 september som är valdagen, efter den dagen kommer vi att utvärdera insatsen.

Målgrupper

Landskrona Röstar vänder sig huvudsakligen till förstagångsväljare och nya svenskar som är bosatta i områden med lågt valdeltagande. Eftersom det kan handla om personer som inte alltid har kunskaper om den politiska och demokratiska processen i Sverige är det viktigt att de får grundläggande information om Sveriges politiska system, om valsystemet, om de olika politiska partierna och deras förslag, samt om vikten av att rösta och därmed bli delaktig. Personer ur målgrupperna har också önskat att det fanns mer dialog om samhällsfrågor och om de olika former som medborgarna kan använda för att få inflytande. Ett annat önskemål var att få information på sitt eget språk för att förstå mer om vad aktiviteterna eller insatserna handlar om och på det sättet öka intresset för att vara med i de olika arrangemangen.
Landskrona Röstar vill att målgrupperna ska få kännedom om den demokratiska processen i samband med valet och att de får veta vad de olika partierna står för. Även att målgrupperna får information om de olika arrangemang som ordnas i samband med Landskrona Röstar, detta som underlag för att de ska få den information som behövs för att rösta medvetet och använda sin rösträtt samt för att öka målgruppens samhällsengagemang.

Kanaler

Var brukar din målgrupp söka information? (till vem ställs frågan?)

Målgruppen söker information genom sociala medier, mötesplatser och genom sina dagliga platser som skola och boende (tryckt och muntlig information).


Hur brukar du kommunicera med din målgrupp?
För utrikes födda och förstagångsväljare, samt för personer med funktionsvariationer brukar information gå genom de olika mötesplatser där målgruppen träffar andra eller deltar på aktiviteter. För förstagångsväljare är det huvudsakligen skolan som gäller, där de får mycket av sin information.

Hur bidrar valet av kanal till måluppfyllelse?

Valet av kanal är nyckel då det handlar om att informera om de olika arrangemang som ordnas i samband med Landskrona Röstar och där ett högt deltagarantal önskas. 


De kanaler som kommer att användas är:
•  Stadens kanaler (Facebook, Instagram)
•  Tidningsannonser (Hallå, Lokaltidningen)
•  Tryckt material (flyers)
•  Infoskärmar (stadens anläggningar + infarten)
•  Ung i Landskrona appen
•  Demokratiambassadörer
•  Medverkande organisationer kanaler
•  Pins

Budskap

Det viktigaste budskapet Landskrona Röstar vill få fram är att rösta gör skillnad och att genom användning av vår rösträtt kan vi påverka samhället.
Budskapet är viktigt eftersom många kommer från länder där rösträtten inte finns eller har missbrukats av makthavare, det är också relevant för ungdomar för att det är de som kommer att driva samhället framåt, och därför behöver veta hur systemet fungerar och hur de kan påverka systemet.

Utvärdering

Den mest konkreta indikator som Landskrona Rösta har för att mäta är valdeltagandet. Kommunikation kan även mätas genom att räkna antal deltagare i de anordnade evenemangen.

Samarbetspartners

Landskrona Stad
https://www.landskrona.se
ABF
http://www.abf.se
Hyresgästföreningen
https://www.hyresgastforeningen.se
SENSUS
https://www.sensus.se

Kontakta oss

Huvudkontoret i Lund: Bytaregatan 6C, besöksadress: Bytaregränden. Postadress: Box 205 221 00 Lund. Lokalkontoret i Landskrona: Rådhusgatan 11, Landskrona.

Obligatorisk information *

Ditt namn *

Din epostadress *

Ämne *

Meddelande *

  

[recaptcha]

Internt

Några genvägar som kan underlätta för er som har konton på vår hemsida och/eller vår webbmail.